Hvilket dyr lever høyest oppe?

Mennesker har ofte problemer med å klare seg i store høyder. Hvordan klarer dyrene det, og hvilke arter tåler å leve høyest?

Mount Everest om ettermiddagen
© Shutterstock

Problemene med å leve høyt oppe er alltid knyttet til at det er mindre oksygen i luften. Dyr som permanent lever høyt oppe i fjellene, har derfor utviklet forskjellige former for tilpasning. For det første har høylandsdyr som regel et stort hjerte som kan pumpe mye blod rundt i kroppen. For det andre har dyr med ambisjoner om å leve på toppen normalt en høyere konsentrasjon av røde blodlegemer enn lavlandsdyr. Det betyr at blodet opptar oksygenet fra lungene mer effektivt. Dessuten har høylandsdyr som regel også store lunger. For øvrig kan vi finne nøyaktig de samme egenskapene hos folk som har bodd i stor høyde i lang tid, ikke minst hos tibetanere. Takket være tilpasningen kan vi finne pattedyr i over 6000 meters høyde. Andre dyregrupper kan komme enda høyere opp. Det er sett fugler nær toppen av Mount Everest, og det finnes insekter høyt oppe i atmosfæren.