Shutterstock

Hvilket dyr kan fly lengst av gangen?

Ikke overraskende er rekordholderen en fugl. Og distanseeksperten holder seg uten problemer på vingene i 10 måneder av gangen.

Tårnseilere oppholder seg lengst tid i lufta.

Det oppdaget svenske forskere i 2016 da de ved hjelp av små sendere med en vekt på mindre enn et gram fulgte tårnseilerne i et år.

©

Tårnseilerne pendler mellom Europa og Afrika

10 måneder. Så lenge klarer tårnseglere å holde seg i lufta.

  • Hvor? Om sommeren hekker tårnseilerne i det vestlige Asia og Europa, blant annet Skandinavia.
  • Hvor langt? En tårnseiler trekker typisk 12 000 kilometer på tre uker når den flyr til Afrika.

Dataene viste at tårnseilere bare har fast grunn under føttene i de månedene da de legger egg og har små unger.

Deretter letter de og forblir i lufta mens de spiser, sover og til og med parer seg. Det er tryggere i lufta for fuglen, som har problemer med å lette og lande. Det latinske slektsnavn er passende: Apus, «uten føtter».

Tårnseileren sover i lufta med én hjernehalvdel aktiv av gangen og holder seg dermed våken og oppmerksom, selv når den hviler seg.