Hvilken dyregruppe er eldst?

Når har de dyregruppene vi kjenner i dag oppstått, og vet vi hvilken som er eldst?

Fargerikt korallrev i sollys
© Shutterstock

Encellede organismer har eksistert i nesten fire milliarder år, og hvis vi betrakter dem som dyr, har de en suveren aldersrekord her på Jorden. Ser vi bort fra de encellede organismene, ser det ut til at de aller fleste av nåtidens overordnede dyregrupper har oppstått på et ganske tidlig tidspunkt omkring eller like før den geologiske perioden som kalles kambrium (545–495 millioner år siden). Den eldste gruppen antas å være svampene, som har 570 millioner år på baken, tett fulgt av koralldyrene, som har eksistert i 560 millioner år. Tidsangivelsene er imidlertid litt usikre, for det blir stadig funnet nye fossiler som flytter grensene for en dyregruppes alder. Mange ganger er det heller ikke mulig å gi en nøyaktig datering av et fossil.