Hvilke dyr er elefantens nærmeste slektninger?

Er elefanten i familie med de andre med tykk hud; neshorn og flodhest?

klippegrevling familie på stein
© Shutterstock

Selv om det er fysiske likheter, er elefanten i nær slekt med verken flodhesten eller neshornet. Tvert imot må vi lete etter familieforbindelsene deres på helt andre steder i dyreriket. Moderne elefanter er de siste i en dyregruppe som en gang omfattet en rekke arter som hadde sin utbredelse over store deler av kloden. I dag er det bare den indiske og den afrikanske elefanten og to andre dyregrupper som er igjen. Den ene utgjøres av sjøkuene som er fordelt på fire ulike arter som lever i tropiske farvann i Karibia og ved Afrika og Australia. Sjøkuer kan veie opptil to tonn, og som elefantene er de grå og langsomme planteetere. Slektskapet fremgår blant annet av dyrenes svært særegne tenner. Enkelte sjøkuhanner har for eksempel rette og korte støttenner som ligner på elefantens. Mens man kanskje kan tenke seg at det er en forbindelse mellom sjøkuer og elefanter, er det mer overraskende at de afrikanske klippe- og tregrevlingene også må inviteres til familiegjenforeningen. Også nå er det særpregede tenner som bevitner slektskapet. Fortennene er utviklet til korte støttenner som riktignok ikke stikker ut av munnen, og jekslene er store og flate og til å tygge godt med. Familiebåndene er de siste årene blitt bekreftet av analyser av cellekjerne-DNA og mitokondrie-DNA som uten tvil fastslår at dyrene har et felles opphav.