Hvem ville vinne en kamp mellom en løve og en tiger?

Mine venner og jeg har ofte diskutert om det er løven eller tigeren som er sterkest. Hvem har rett?

Silhuett av tiger og løve
© Shutterstock

Det klassiske svaret er at løvene lever i Afrika og tigrene i Asia, og derfor kan det aldri bli noen kamp mellom dem. Det er imidlertid ikke helt riktig, for det lever faktisk løver i India. I dag finnes de riktignok bare i et lite skogsområde vest i India, men i likhet med tigrene har de tidligere vært betydelig mer utbredt. Det er altså ikke utenkelig at de to artene har kunnet møte hverandre i naturen, men det er ikke ensbetydende med at det noen gang er kommet til kamp mellom dem. Som de fleste andre rovdyr av omtrent samme størrelse har de trolig prøvd å unngå hverandre så langt mulig. Fra dyreparker og sirkus kjenner man riktignok eksempler på konflikter mellom de to artene, men så vidt man vet, har det ikke vært kamper i egentlig forstand. Løver og tigrer er i gjennomsnitt like store, like tunge og like sterke hvis vi sammenlikner prestasjonene når det gjelder løp og løfting av byttedyr. Utfallet av en kamp ville snarere vært et spørsmål om individuell kampform enn om artens styrke.