Shutterstock

Hva om … vi innførte isbjørn i Antarktis?

Isbjørnen står i fare for å bli utryddet på grunn av krympende havis. Kan vi redde arten ved å sette den ut i Antarktis?

Etter hvert som isen smelter i Arktis, stiger risikoen for at isbjørnen blir utryddet.

I dag er det mellom 22 000 og 31 000 isbjørner på nordlige breddegrader, men ifølge en studie vil arten være så godt som forsvunnet i år 2100.

I en desperat jakt på en redningsplan har ideen om å frakte det hvite rovdyret til Antarktis blitt luftet. Men det er ikke en holdbar løsning.

Isbjørnen ville fråtset i pingviner

I Arktis er isbjørnen avhengig av havisen for å jakte på sel. I Antarktis ville den riktignok både funnet havis og sel, men isbjørnen ville antagelig kastet seg over helt andre byttedyr.

Pingviner ville for eksempel vært et lett offer for isbjørnene. I dag har pingvinen ingen naturlige fiender på land – bortsett fra enkelte rovfugler som kan finne på å ta egg og unger – og har derfor ikke hatt behov for å kunne bevege seg raskt til fots.

Overfloden av forsvarsløse pingviner ville fått isbjørnen til å stortrives i Antarktis – men bare en stund. Det ville nemlig skje på bekostning av det nåværende økosystemet.

Isbjørnen ville utrydde pingvinen

I Antarktis ville isbjørner slakte pingvinene til siste fugl og ødelegge den eksisterende næringskjeden.

© Shutterstock

1. Middagsbuffé for isbjørnen

Hvis vi innfører isbjørn i Antarktis, vil den sannsynligvis raskt droppe seljakt på havisen. Rovdyrene vil i stedet meske seg med kolonier av hjelpeløse pingviner på land.

© Shutterstock

2. Pingvinens undergang

Pingviner er for langsomme til å stikke av fra et stort landrovdyr. Isbjørnene forsyner seg av bestanden, og i løpet av relativt kort tid vil pingvinen være utryddet.

© Shutterstock

3. Andre rovdyr sulter

Pingviner er en viktig brikke i havets næringskjede. Uten pingviner vil bestanden av småfisk og blekksprut stige, mens leopardsel, spekkhogger og hai får problemer med å finne mat.

Når alle pingviner er spist, vil isbjørnen igjen være truet av matmangel. Så å innføre isbjørn i Antarktis vil være en kortvarig løsning som på sikt skaper større problemer.

Derfor mener de fleste eksperter at vi bør konsentrere oss om å gjenopprette isbjørnens nåværende levesteder i Arktis.