Hvorfor spiser hunder gress?

Man kan ofte se en hund ta en munnfull gress. Hvorfor gjør den det?

Dog eating grass

Inntak av gress må vi anta er helt normalt for hunder, for vi kan se det også hos ulv som jo er hundens nærmeste slektning. Flere undersøkelser har vist at plantedeler og særlig gress utgjør en liten, men regelmessig del av ulvens matinntak. Man vet ikke hvilken nytte ulven har av gresset.

Noen hevder at det gir hunden et vitamintilskudd, eller at gresstrå hjelper mot innvollsparasitter.

Hunden er jo ikke noe rendyrket rovdyr og kan derfor ete alle slags virveldyr, insekter, bløtdyr og plantedeler, i tillegg til at den kan innta åtsler. Evnen til å nyttiggjøre seg alle former for næring er en av årsakene til at artene i hundefamilien har klart seg så bra.