Hesten har menneskets ansiktsuttrykk

Britiske forskere har studert hester i sosiale sammenhenger og kartlagt grimasene deres. Det viser seg at hester bruker 17 forskjellige ansiktsuttrykk til å uttrykke seg.

Hesten har menneskets ansiktsuttrykk

Jo nærmere mennesker og dyr står hverandre evolusjonært, desto mer ligner de på hverandre. Men fjerne slektninger som menneske og hest kan også ha likhetstrekk.

Britiske forskere ved University of Sussex har kartlagt hestens ansiktsuttrykk og funnet 17 bevegelser, og noen av dem deler den med mennesket.

Hester blunker med øynene

Forskergruppen pløyde seg gjennom videoer av hester i ulike sosiale og følelsesmessige situasjoner og registrerte bevegelsene i ansiktsmusklene og forskjellige kombinasjoner i bruken av dem.

Kartleggingen viste at hester bruker 17 forskjellige bevegelser, eksempelvis ”blunker med øynene" og "rekker tunge". Til sammenligning bruker mennesket 27 uttrykk, mens vår nærmeste dyreslektning sjimpansen bare bruker 13.

Neste skritt for forskerne blir å finne ut hva ansiktsuttrykkene helt konkret betyr.

Hester og sjimpanser uttrykker seg med kroppen

Hestemimikk er ikke det eneste dyrespråket forskerne er i ferd med å kartlegge. Les hvordan sjimpanser lokker hverandre til sex, ber om ting eller sier "flytt deg" med tegnspråk: