Har krokodiller naturlige fiender?

Har krokodiller andre fiender i naturen enn mennesket? Og hvis ikke, hvorfor har de da så tykt panser?

Closeup av australsk krokodille nær vann
© Shutterstock

Voksne krokodiller har nesten ingen fiender. Men det er først når dyrene har vokst til over tre meters lengde, og før det er de svært utsatt. Krokodilleegg er snaddermat for mange dyr, og når de er små, lever krokodillene i fare for å bli spist av rovdyr eller ende i magen til en av deres egne, større artsfeller. I Sør-Amerika kan selv kaimaner på over to meter bli bytte for anakondaer og jaguarer. Når krokodillene er blitt voksne, er de som regel trygge. Det finnes likevel eksempler fra Afrika på at løver har nedlagt nilkrokodiller, og fra India der tigrer har gått til angrep på sumpkrokodiller. Det skjer som regel i forbindelse med langvarige tørkeperioder når krokodillene er avkreftet og rovdyrene desperate. I et nylig tilfelle fra India (se bildet) ble en fotograf vitne til at en krokodille stjal en hjort som tigeren hadde felt. Den rasende tigeren gikk til angrep på den velvoksne krokodillen som måtte bøte med livet etter en kamp som varte i over to timer. Krokodillene har i realiteten et av dyreverdenens beste pansere. Det verner dem mot byttedyr, for eksempel hornene på en gnu, men skal fremfor alt beskytte dem mot andre krokodiller.