Har dyr også ulike blodtyper?

Når det kommer til blodtyper er ikke mennesker like avansert som noen andre dyr – for eksempel vår beste venn hunden, som har 13 av dem.

Dyr har også flere blodtyper – hunder har for eksempel hele 13 forskjellige.

© FAIRFAX MEDIA/GETTY IMAGES

Den medisinske kunnskapen om menneskers blodtyper er stor og svært omfattende, men det samme gjelder ikke andre dyr.

Aper ga navn til menneskeblod

Forskerne har imidlertid funnet ut at visse aper har blodtyper som minner ganske mye om de vi mennesker har. Det gjelder for eksempel sjimpanser og rhesusaper.

De sistnevnte apene har faktisk gitt navn til de to menneskelige blodtypene som kalles rhesus positiv og rhesus negativ.

Hunder har flest blodtyper

Dessuten har det blitt forsket en del på blodtyper hos husdyr, og her har forskerne blant annet oppdaget at katter har tre blodtyper, mens hester og kveg har henholdsvis åtte og ni.

Hunder er et av de dyrene som har flest: Her har forskere inntil videre funnet minst 13 forskjellige blodtyper.