Har dyr menstruasjon?

Finnes det andre dyr som har menstruasjon på samme måte som mennesket har?

© Photo by Ghost Presenter on Unsplash

Menstruasjon er regelmessige blødninger fra livmorslimhinnen, og forekommer hos kvinnen i forbindelse med at et ubefruktet egg støtes ut fra livmoren. Dette fenomenet er sjeldent i resten av dyreverdenen. Det er faktisk bare kjent fra en enkelt gruppe pattedyr, nemlig menneskeapene og apene i Europa, Afrika og Asia, også kalt østapene. Hos tamhunder, mårdyr og bjørner kan det oppstå regelmessige blødninger i forbindelse med paringstiden. Men det har ingenting med menstruasjon å gjøre. Blødningene skyldes at en del blodkar i kjønnsorganene brister på grunn av hormonelle endringer når hunnene er paringsklare. Rent biokjemisk er det også forskjell på blodet fra en ekte menstruasjon og blodet fra for eksempel hunder. Menstruasjonsblodet mangler de stoffene som får blod til å størkne. Det har som funksjon å sikre at ikke blodet setter seg fast på veien ut. Alle pattedyrarter har regelmessig eggløsning, men det er langt fra hos alle det skjer så ofte som hos menneskehunnene. De fleste artene har eggløsning bare noen få ganger i året. Det er sjelden at viltlevende pattedyrhunner ikke blir befruktet i paringstiden. Men selv om det skulle skje, vil egget rett og slett bli utstøtt uten blødninger eller andre fysiske reaksjoner.