Har dromedaren vann i pukkelen?

Jeg har lest at dromedarer og kameler kan klare seg i månedsvis uten vann. Er det fordi de har vann i puklene?

dromedar i ørkenen
© Shutterstock

Dromedarene og slektningene deres, kamelene, er med rette berømt for sin evne til å klare seg i lange perioder uten vann. Disse ørkendyrene bruker en rekke forskjellige teknikker for å overleve. For det første er de som alle dyr som lever i ørkenen, flinke til å økonomisere med vannet. Spesielt dromedarene har et meget lavt vannforbruk. De kan tåle voldsomme temperaturstigninger og er i stand til å gjenvinne vanndampen i utåndingsluften når den passerer gjennom snuten på vei ut. I en krisesituasjon kan de også lukke neseborene helt slik at minst mulig væske fordamper. For det andre kan de drikke store mengder vann når de får sjansen. En tørst dromedar er i stand til å svelge unna over 100 liter vann på kort tid. Etterpå kan vannet i lang tid oppbevares i magen, der det fungerer som et slags reservelager. Dromedarene kan også drikke brakkvann og til og med saltvann. For det tredje kan en dromedar tåle å miste opptil 40 prosent av kroppsvæsken. Et tilsvarende tap ville koste de fleste andre dyr livet. Til og med dromedarens fordøyelse er uhyre effektiv. Det betyr at den kan utvinne vann også av de meget tørre ørkenplantene. Hvis den får nok å spise, kan en dromedar overleve i flere måneder uten å drikke i det hele tatt. Skulle det likevel gå helt galt, har dromedaren alltid en siste mulighet å falle tilbake på – nemlig pukkelen. Men i motsetning til hva mange tror, er ikke pukkelen fylt med vann, men derimot med fett. Når dette fettet blir nedbrutt, gir det ikke bare mer energi til kroppen, men også vann.