Har alle dyr behov for å sove?

Har alle levende organismer en tilstand av søvn, eller kan primitive dyr som snegler og tøffeldyr klare seg helt uten søvn?

panda sovende i et tre
© Shutterstock

Alle organismer har perioder i døgnet med hvile og aktivitet. Disse biologiske rytmene følger gjerne døgnets syklus med lys og mørke og styres av et indre biologisk ur. Leddyr som insekter og skorpioner er de enkleste dyrene man har påvist en form for søvntilstand hos. Får ikke disse dyrene hvile, nedsettes motorikken og evnen til å løse oppgaver i labyrinter. Det er ikke snakk om dyp søvn som hos pattedyr og fugler med høyt utviklede nervesystemer. Hos dem har søvnen faste perioder med ulike typer hjerneaktivitet. Søvnlengden varierer sterkt fra art til art. En sel på et isflak sover for eksempel bare et par minutter om gangen før den våkner for å speide etter sultne isbjørner, mens store rovkatter som løver kan sove 20 timer i døgnet. Man vet fortsatt ikke hvorfor dyr har søvnbehov. En forklaring kan være at søvnen reduserer dyrets energiforbruk og dermed behovet for å ta til seg føde. Forskerne mener også at søvnen hjelper dyrets nervesystem med å lagre inntrykk og erfaringer i hukommelsen. Dessuten kan søvn styrke immunforsvaret fordi noen av de søvnfremkallende stoffene også stimulerer immunforsvaret.