Shutterstock

Hær av mutantmygg utrydder sin egen art

750 millioner selvutslettende mygg skal være med på å holde bestanden nede i Florida de kommende årene. Dypt inne i myggens indre lurer nemlig et hemmelig masseødeleggelsesvåpen.

750 millioner mygg skal etter planen settes ut i Florida for å holde bestanden nede. Insektene blir nemlig utrustet med et genetisk våpen som skal hemme hele myggbestandens forplantningsevne.

Dermed håper myndighetene å redusere risikoen for myggbårene sykdommer som zikavirus, denguefeber, chikungunya og gulfeber.

Mutantmyggene settes inn i den genetiske krigen over en toårsperiode fra 2021.

Mygglarver med det spesielle genet lyser opp. De er tilsatt et spesielt sporingsstoff under genmodifiseringen.

© Oxitec

Genfejl hæmmer myggenes forplantning

Stigende temperaturer og hav skaper nye leveområder for myggen, som sprer sykdommer til nye områder.

Forskere utvikler derfor genetisk modifiserte skadedyr som regulerer sin egen art uten å skade andre.

Firmaet Oxitec, som har sitt opphav ved Oxford University, avler for eksempel fram hannmygg av arten Aedes aegypti. Ved hjelp av en innklippet genfeil dør myggen før de når voksen alderen, men før da har de spredt sine dødbringende gener i naturen gjennom paring.

3 trinn – Slik avliver genfeil mygg innefra:

1. Skadelig gen settes inn

Myggens DNA får lagt til et gen (grønt) som i cellene produserer proteinet tTAV (blå). Proteinet framprovoserer produksjonen av enda mer tTAV.

Lasse Alexander Lund-Andersen / Shutterstock

2. Celler tas opp

Overproduksjonen gjør at de RNA-molekylene (rødt) som normalt skulle gjøre om livsviktige gener (lilla) til for eksempel andre proteiner, blir fullt opptatt av tTAV.

Lasse Alexander Lund-Andersen / Shutterstock

3. Myggene dør

Fordi viktige gener er stengt ned, vil cellen dø. Når mange celler dør, slutter organene å virke, og etter få dager dør den genmodifiserte myggen. Den forsinkede døden innebærer at myggen rekker å spre sitt selvdestruktive gensett til avkommet.

Lasse Alexander Lund-Andersen / Shutterstock

Hos avkommet medfører feilen at hunnene – som er de eneste som suger blod – dør før puppestadiet. De genmodifiserte hannene – som bare suger nektar og altså ikke utgjør noen risiko for mennesker – lever så vidt lenge nok til at de kan videreføre genfeilene.

Sluttresultatet er at det blir færre mygg, og at risikoen for smittespredning faller.

Dreper opp mot 96 prosent av myggarten

I om lag ti år har forskere satt ut muterte mygg i naturen med varierende suksess. Det siste brasilianske forsøket i 2019 drepte opptil 96 prosent av den ønskede myggarten.

Millioner av myggen sluppet ut i naturen

2010 – Caymanøyene

  • 300 mennesker i forsøksområdet
  • 82 prosent færre mygg
1

2012 – Itaberaba, Brasil

  • 1800 mennesker i forsøksområdet
  • 85 prosent færre mygg
2

2013 – Mandacaru, Brasil

  • 2800 mennesker i forsøksområdet
  • 96 prosent færre mygg
3

2014 – Jacobina, Brasil

  • 50.000 mennesker i forsøksområdet
  • 79 prosent færre mygg
4

2021 – Florida Keys, USA

  • 73.000 mennesker i forsøksområdet
  • Planlagt omfang: 750 millioner mygg
5
© Shutterstock

En omstridt studie indikerer imidlertid at myggen kan overleve med de selvutslettende genene og skape nye hybridarter.

Miljøorganisasjoner kritiserer derfor teknologien, som de frykter kan ha utilsiktede konsekvenser for miljøet.