Gråter krokodillene krokodilletårer?

Jeg har ofte hørt uttrykket ”krokodilletårer”, men gråter krokodillene i virkeligheten?

Closeup av krokodilleøye mens at den delvis er under vannet
© Shutterstock

Krokodilletårer har i århundrer vært brukt som et bilde på hykleri og falskhet. Vi kan for eksempel lese i Bartholomaeus Anglicus’ leksikon De proprietatibus rerum fra 1250 at hvis en krokodille finner et menneske ved elvebredden, vil krokodillen først gråte over ham for deretter å sluke ham. Varianter av denne historien er kjent fra mange områder i verden der det lever krokodiller. Selv om det naturligvis dreier seg om skrøner, har krokodillene faktisk tårekjertler. Det finnes også pålitelige observasjoner av tårer rundt øynene deres. Fenomenet er særlig kjent fra den store saltvannskrokodillen i Australia og Sørøst-Asia, og fra nilkrokodillen, som er vanlig utbredt i elvemunninger langs kysten av Afrika. Fenomenet eksisterer også hos andre krypdyr, spesielt havskilpadder, der det hjelper dyrene til å utskille natrium. De får natrium inn i kroppen i form av salt (natriumklorid) når de eter et bytte i sjøvann. Sannsynligvis gjør det samme seg gjeldende for krokodillene. De lever imidlertid ikke permanent i saltvann, og derfor er det bare sjelden de har behov for å gråte. Dette er antakelig også grunnen til at fenomenet er blitt observert så sjelden. Det har imidlertid vært vanlig nok til at folk har diktet opp legender når de ikke har klart å komme med andre forklaringer på krokodilletårene.