Biolog utpeker verdens mest truede fugler

En papegøye som ikke kan fly, og en kondor på størrelse med et lite motorfly ligger blant de øverste på topp-100-listen over verdens mest truede fugler.

Giant ibis, truede fugler, natur

Hjelp fra genetiske data

Ved hjelp av genetiske data har en internasjonal gruppe forskere funnet frem til de artene som har færrest nålevende slektninger, og som det er størst fare for at vil dø ut.

Verdens i alt 9993 fuglearter inngikk i forskningsprosjektet som viste at Indonesia, Australia og New Zealand er hjemsteder for de fleste av artene som er sjeldne også ut fra et evolusjonært perspektiv.

Ikke alle arter kan reddes

”Vi kan ikke klare å redde alle arter fra å bli utryddet, så vi bør konsentrere oss om disse, for de er fullstendig uerstattelige,” understreker biologen Arne Mooers. Han har vært drivkraften bak utarbeidelsen av listen, som det tok syv år å lage.

Fuglene på topp-hundre-listen er påvist i over 170 land.

De 5 mest truede artene

  1. Kjempeibis: Det lever nå bare cirka 200 voksne individer, noe som gjør kjempeibis sterkt utrydningstruet.

  2. Sotuglesvale: En gåtefull art som biologene ikke har observert i friluft siden 1998. Fuglen er 30 centimeter høy og har tilhold på øya Ny-Caledonia.

  3. Kaliforniakondor: Vingespennet på nesten tre meter gjør fuglen stor som et mindre fly. Det er per i dag bare 435 individer igjen.

  4. Kakapo – også kalt uglepapegøye: Kakapo er verdens største papegøye med en lengde på 64 cm. 125 eksemplarer er i live per i dag.

  5. Kagu: Noen hundre kaguer lever i Stillehavet på øya Ny-Caledonia. Trass i normalt utviklede vinger kan ikke den måkeaktige fuglen fly.