Wikimedia Commons
Svarttrost fuglesang sommer

Synger fuglene høyere om sommeren?

Egentlig ikke – men det høres faktisk mye høyere ut, og det er det en rent vitenskapelig grunn til.

Fuglenes lystige kvitring er vanligvis en kilde til glede. Men ikke nødvendigvis om morgenen.

Særlig om sommeren overdøver de morgenfriske fuglene ofte vekkerklokken – eller slik føles det i hvert fall.

Og det er noe i det, sier vitenskapen.

Sommerens luftfuktighet gir nemlig optimale betingelser for å synge høyt i jakten på en make.

Dugg legger til rette for morgensang

At vi hører fuglesangen bedre om sommeren, skyldes høy luftfuktighet.

Særlig hvis det fortsatt ligger dugg etter natten, kan sangen oppleves opptil 20 ganger høyere enn ellers.

Det høye innholdet av vann i luften gjør at lyden bærer bedre fordi vannmolekyler er lettere enn oksygen, nitrogen og karbon. Det gjør at luften som helhet blir lettere, og da absorberer den mindre av energien i lydbølgene.

Fugler i byene synger dessuten litt høyere enn artsfrendene sine på landet, fordi de må konkurrere med blant annet trafikkstøy.

Faktisk synger byfuglene opptil 14 desibel høyere, viser en rapport.

Pendelklokkefugl på gren
© Anselmo d'Affonseca

Fuglesang på høyde med en motorsag

  • Pendelklokkefuglen (Procnias albus) har fuglerikets sterkeste sang.
  • Sangen kan komme opp i 117 desibel, like høyt som en motorsag.
  • Fuglen er i familie med spurven.
  • Den hører hjemme i den nordlige delen av Sør-Amerika.

Forskerne er fortsatt ikke helt enige om hvorfor fuglene synger. Antagelig kvitrer hannene for å tiltrekke seg en make og skremme mulige rivaler vekk fra territoriene sine.

En annen teori sier at grunnen til at hannfuglene synger mest om kvelden og morgenen, er at midt på dagen har de det for travelt med å lete etter mat.