Hvorfor synger fugle om foråret?

Hvorfor synger fugler om våren?

Det er ikke skikkelig vår før fuglene suser rundt på sine små vinger og synger i vei. Det gjør de bl.a. for å trekke til seg sexpartnere.

Fugler synger av to årsaker: for å finne en partner og for å forsvare et territorium.

Når de hekker, imponerer hannene med kompliserte strofer som ikke bare skal tekkes hunnene, men også varsle andre hanner om å ligge unna.

Når hannen har fått en hunn til å slå seg ned hos ham, synker sangaktiviteten merkbart.

Mest høylytt blant fugler: klokkefuglen

En av de fuglehannene som er spesielt flinke til å skremme vekk rivalene, er den treflikkokkefuglen fra Mellom-Amerika.

Hannen har en av fugleverdenens høyeste fløyt, på 100 desibel, og det kan høres over en kilometer unna.

Her kan du høre den imponerende skremmelyden: