Hvorfor samler fugler på ting?

Det sies at skjæren samler på blanke ting, men hvorfor gjør den egentlig det? Er det også andre fugler som har slik samlermani?

Fugl på skattkiste
© Shutterstock

Skjærer og andre kråkefugler er nysgjerrige og intelligente dyr som gjerne undersøker nye ting. Og ettersom de først og fremst finner mat ved hjelp av synet, er det ikke så rart at de blir tiltrukket av blanke og skinnende ting, som jo er mest iøynefallende. For fuglene dreier det seg om å finne ut om den nye tingen – for eksempel et mistet smykke – er spiselig. Kråkefuglene er altetende, og derfor prøver de seg frem med alt de finner. Den skinnende gjenstanden blir undersøkt på stedet eller slept med hjem til redet – akkurat som når fuglen finner en nøtt eller en musling som krever ekstra behandling før den kan spises. Skjæren er slett ikke den eneste fuglen med samlermani. Hannene hos løvhyttefuglene i Australia og Ny-Guinea er storsamlere, men der har samlermanien et annet formål, nemlig å tiltrekke hunnene. Tingene brukes som pynt i hannens løvhytte, og jo større samlingen er, jo mer krefter har han – og dermed er han en bedre make. Det finnes flere løvhyttefuglearter, og hver art foretrekker ofte gjenstander i en bestemt farge – som regel blå, røde, grønne eller hvite. Hos den blå løvhyttefuglen har hannen en vakker, blåsvart fjærdrakt, og han foretrekker blå gjenstander – som fjær, blomster og insektvinger. Hvis fuglen bor nær mennesker, kan vi finne blå kammer, kapsler og klyper i samlingen.