Hvorfor kan ikke pingviner fly?

Det ser nesten ut som om pingviner flyr når de beveger seg i vannet. Men i luften ville det aldri kunne la seg gjøre.

Swimming penguin

Flyging er en spesialisert og energikrevende måte å forflytte seg på. Absolutt alt i kroppen på et flygende dyr er tilpasset et liv i luften. Pingvinen kan ikke fly fordi den er tilpasset et liv i havet, akkurat som selen

Vekten På grunn av tykt spekklag, en kraftig benbygning og tett fjærdrakt er pingvinen altfor tung i forhold til størrelsen til å kunne fly.

Åndedrett Å fly er hardt arbeid som krever et hyperffektivt åndedrettssystem som raskt og effektivt utnytter oksygenet i luften. Pingvinens lunger er i stedet beregnet på å holde pusten under vann – noe den er flinkere til enn noen annen fugl.

Brystmuskler Hos noen fugler utgjør brystmusklene, som gir fuglen kraft til å fly med, oppimot halvparten av dyrets totalvekt. Pingvinens brystmuskler er sterke, men ikke sterke nok til å føre den opp i luften.

Fjærene Pingvinfjærene er små og sitter svært tett for å danne et vannavvisende lag rundt kroppen. Andre fuglers fjærdrakt veier betydelig mindre og har mye større overflate.

Vingene Pingvinens vinger er omdannet til effektive luffer, som er små og stive. Under vann kommer de fullt ut til sin rett. Men vingearealet er for lite til å kunne holde pingvinen i luften, og de mangler smidighet.