Shutterstock

Hvorfor galer haner?

Haner er naturlige vekkerur. Men hvorfor galer de og som regel mest om morgenen?

Når en hane galer, er det dens måte å hevde reviret sitt og eiendomsretten til hønene på. Så snart det blir lyst, er den klar til å forsvare området sitt mot eventuelle fiender som har sneket seg inn i ly av mørket.

Haner er i stand til å registrere små variasjoner i lyset, og man kjenner blant annet til eksempler på haner som begynner å gale når det er fullmåne.

Haners usedvanlige stemmekraft skyldes for øvrig at moderne tamhøns nedstammer fra fugler som opprinnelig levde i tette jungler. Slike steder kan vakker og melodiøs sang ikke høres særlig langt unna.