Hvorfor forlater unge keiserpingviner kolonien?

Jeg har hørt at keiserpingvinunger holder seg unna i opptil fire år etter at de har forlatt redet. Er det riktig?

Penguins

Keiserpingvinens unger drar ganske riktig fra kolonien når de er cirka et halvt år gamle, og de kommer først hjem igjen når de selv skal hekke, fire til seks år senere. Grunnen er trolig de knappe matressursene i Antarktis.

Keiserpingvinen er eneste pingvinart som ruger ut egg om vinteren i det iskalde Antarktis. Hekkesesongen tar til etter den antarktiske sommeren når de voksne har fulle matdepoter.

Tidlig på vinteren legger hunnen ett egg, men overlater hele rugingen til hannen. Selv søker hun tilbake til havet for å fylle opp sitt eget matdepot.

Når ungen blir klekket etter to måneder, kommer hunnen tilbake, og så drar hannen på jakt. I fem måneder finner de voksne mat etter tur inntil det blir sommer og ungen drar fra kolonien.

Barske værforhold gir verdens største pingviner små unger

Keiserpingvinen blir over en meter høy og kan veie opptil 40 kilo. Men når de unge keiserpingvinene forlater foreldrene, veier de bare rundt 12 kilo.

At de ikke er større, er uvanlig, for havfuglenes unger veier som regel det samme som de voksne fuglene når de forlater redet. De røffe forholdene i Antarktis fører til at foreldrene ikke klarer å skaffe ungene nok mat.

Unge pingviner reiser 3000 kilometer

En undersøkelse med pålimte satellittsendere viste at de unge keiserpingvinene fra en koloni ved Rosshavet i løpet av få måneder beveget seg nesten 3000 kilometer bort fra kolonien.