Hvordan vokser fuglefjær?

Fuglefjær virker svært avanserte. Hva er de lagd av? Og hva skjer egentlig når fuglen får nye fjær?

Fether birds

En fuglefjær er en horndannelse akkurat som en menneskenegl. Resultatet er bare en tanke mer avansert.

Fjæren består av et tykt skaft som det går et stort antall fjærstråler ut fra. Disse har igjen mange bistråler. På dekkfjærene, svingfjærene og styrefjærene er bistrålene utstyrt med mikroskopiske kroker som låser strålene sammen og gir fjæren en sammenhengende flate. Når en fugl pusser fjærene, er det blant annet for å låse sammen bistråler som ikke lenger henger sammen. En opptelling av svingfjærer hos traner har vist at hver side av fjæren har rundt 650 fjærstråler, og at hver av disse har ca. 600 par bistråler. En eneste tranefjær består altså av omkring én komma fem millioner bistråler.

Fjærene vokser frem fra små vortelignende topper, såkalte papiller, i fugleskinnet, og byggematerialet er hornstoffet keratin. En fuglefjær er altså ingen levende struktur. Men fuglen kan bevege fjæren ved hjelp av små muskler rundt fjærsekken som holder fjæren fast til skinnet. Fugler flest skifter fjær minst en gang i året, og de nye fjærene vokser ut av de samme papillene.

Fjær vokser opp i et beskyttet miljø

Nye fjær danner seg av hornstoffet keratin og vokser ut av små topper, papiller, på fuglens skinn.

  1. Inne i toppen begynner cellene å danne nye blodkar.

  1. Cellene danner en sylinder omgitt av et beskyttende hylster.

  1. I sylinderen vokser fjæren og får tilført celler og fargepigmenter.

  1. Keratin herder til slutt bistråler, stråler og skaft, og hylsteret revner.