Hvordan lærer brevduer å finne veien?

Hvordan kan brevduer vite hvor de skal fly?

Hvite due med et brev i nebbet
© Shutterstock

Nøyaktig hvordan duer og andre fugler finner veien, har vi til tross for langvarig forskning ennå ikke funnet ut. Vi vet imidlertid at fuglene kan navigere etter solen og stjernene, at de for noen arters vedkommende kan oppfatte jordens magnetfelt – duer har små korn av det magnetiske mineralet magnetitt i hjernen – at de kan huske landskapets utseende, og at de i en viss utstrekning til og med kan lytte og lukte seg frem. Men selv om brevduer kan finne veien over svært store avstander, kan de bare finne tilbake til ett sted, nemlig hjem til dueslaget. Når man i gamle dager skulle sende brev til flere forskjellige steder ved hjelp av duer, måtte man derfor ha duer fra hvert enkelt sted med seg. Når man skal trene opp en brevdue, er det viktig at fuglen ikke kommer ut å fly den første tiden. På den måten lærer den å registrere det gjeldende stedet som hjemme. Vi vet ikke nøyaktig hva som skjer, men muligens lærer duen hvordan jordens magnetfelt føles på stedet. Senere tas den ut på gradvis lengre flyturer. Først i umiddelbar omegn og senere flere hundre eller til og med flere tusen kilometer unna.