Hvordan finner fugler mark i bakken?

Det virker som ren magi når en fugl stikker nebbet ned i jorden og trekker opp en mark et tilsynelatende tilfeldig sted. Hvordan klarer den det?

Fugl med mark i munnen på pinne
© Shutterstock

Fulger har et sanseapparat som er mye mer utviklet enn hos mennesker, og de bruker det på flere forskjellige måter til å finne mat i jorden med. For eksempel finner svarttrosten meitemarker først og fremst ved hjelp av synet, også selv om markene er nede i jorden. Markens bevegelser forplanter seg til gressrøttene og får gresset til å bevege seg annerledes enn andre strå. Andre fugler bruker luktesansen. Det gjelder f.eks. kiwiene som snuser seg frem over skogbunnen. Fugler som lever i fuktigere omgivelser, bruker enda en annen sans. De stikker nebbet ned i bakken, og takket være spesielle organer kan de oppfatte de svake elektriske feltene som markens muskler danner når den beveger seg. Disse feltene er nok til at de kan spore seg inn på byttet. Endelig finnes det markspisere som ikke er speselt flinke til å oppdage markene, men som lokker dem opp ved å trampe raskt med føttene — man vet ennå ikke hvorfor det virker slik.