Hvilket flygende dyr veier mest?

Flyging er ikke for massene. Av Jordens mange dyregrupper er det bare tre som har klart å beherske denne vanskelige og energikrevende måten å forflytte seg på.

© Shutterstock

Flyging er ikke for massene. Av Jordens mange dyregrupper er det bare tre som har klart å beherske denne vanskelige og energikrevende måten å forflytte seg på, og det er insektene, flaggermusene og fuglene.

I tillegg kommer de for lengst utdødde flygeøglene. Felles for samtlige er at majoriteten av dem er relativt små dyr. Insektenes vekt måles i gram, de største flaggermusene veier sjelden mer enn et par kilo, og det gjelder også de aller fleste fuglene. Riktignok finnes det enkelte tungvektere blant flygerne.

Den tyngste nålevende fuglen som klarer å lette, er den afrikanske arten koritrappe. Den kan veie helt opptil 22 kilo.

Tidligere har det eksistert betydelig tyngre og større dyr enn denne arten, blant annet den nå utdødde teratorn-fuglen som trolig hadde en vekt i flygeferdig stand på rundt 80 kilo.