Hvilken fugl er det flest av i verden?

Hvilken fugleart er det flest av, og hvilken art har vært tidenes mest utbredte?

To blodnebbsvevere på samme pinne
© Shutterstock

Verdens tallrikeste nålevende art er den afrikanske blodnebbveveren som lever i tørre områder sør for Sahara. Blodnebbveveren er en meget selskapelig liten fugl som lever, spiser og hekker i flokker som normalt omfatter flere tusen og opptil hundre tusen fugler. I sjeldne tilfeller kan flere flokker danne større grupper, og man har kjennskap til flokker som besto av flere millioner individer. Blodnebbvevere spiser frø, og i så store flokker kan de selvsagt gjøre enorm skade hvis de slår seg ned på dyrket mark. De kan ribbe en åker på kort tid, og det forbauser ikke at de i visse deler av Afrika kalles fjærkledde gresshopper. Rasende bønder har prøvd å bekjempe dem med både bomber og flammekastere, men inngrepene førte ikke til særlig reduksjon i flokkene. Verdens nåværende totale bestand ligger trolig på omkring 1,5 milliarder fugler. Men de enorme flokkene av blodnebbvevere blekner sammenlignet med den nå utdødde nordamerikanske vandreduen. I første halvdel av 1800-tallet, da bestanden var på sitt høyeste, besto den av minst 10 milliarder individer. I praksis betydde det rett og slett at annenhver fugl som fantes i Nord-Amerika var en vandredue. Noen vandredueflokker var så store at de brukte tre dager på å passere. Og når fuglene hekket, la koloniene beslag på hver eneste gren på hvert eneste tre over flere kvadratkilometer. Vandreduene ble utsatt for nådeløs jakt. På et eller annet tidspunkt kom bestanden åpenbart ned under et kritisk nivå, for plutselig holdt fuglene stort sett opp med å formere seg. Den siste vandreduen døde i Cincinattis zoologiske hage i 1914.