Shutterstock
Grib

Hvor høyt kan fugler fly?

Er det en grense for hvor høyt fugler kan fly, og hvordan overlever de oppe i den oksygenfattige luften?

Rekorden i flyvehøyde for fugler er 11 300 meter, men dessverre ble den registrert på trist vis.

Det skjedde nemlig da en skjellgribb ble sugd inn i en av jetmotorene på et passasjerfly over Elfenbenskysten i 1973.

Flyvning i så stor høyde stiller ekstreme krav til fuglens fysikk. Lufttrykket er bare en femtedel av trykket ved jordoverflaten, og derfor har gribben veldig store vinger for å få nok oppdrift.

Dessuten har de røde blodlegemene en spesialisert variant av hemoglobin som kalles alfa-D, og som binder oksygen svært effektivt. Det sørger for at gribben ikke mister bevisstheten i den tynne luften.

Grib

Brede vinger og et vingespenn på 2,6 meter kan løfte skjellgribben mer enn elleve kilometer opp i luften.

© Shutterstock

Skjellgribb

Levested: Skjellgribben finnes i et belte tvers over det sentrale Afrika.
Størrelse: Omkring en meter lang med et vingespenn på opptil 2,6 meter. Vekten kan komme opp i ni kilo.
Kjennetegn: Brun- og svartflekket fjærdrakt med hvit krage. Skallet hode som hos andre gribber.
Levemåte: Gribben lever av åtsler og spiser ikke bare bløtdelene, men også hud og knokler.
Bestand: Antallet er fallende og nede på omkring 22 000.

Skjellgribben er for øvrig en mester i glideflyvning, er god til å utnytte oppadstigende luftstrømmer og har et utrolig godt syn – alt sammen tilpasninger som hjelper den i jakten på mat.

Biologene mener at den store flyvehøyden gir skjellgribben mulighet til å spare energi fordi den kan granske et enormt område på jakt etter åtsler uten selv å bevege seg så mye.

I Norden når traner og svaner høyest

Også andre fuglearter kan nå store høyder. Tranen, som blant annet kan observeres i flere av de nordiske landene, har for eksempel blitt sett i 10 000 meters høyde over Himalayafjellene. Og sangsvanen er observert i 8200 meters høyde under høsttrekk fra Island til Irland.

Trane

På våre breddegrader er tranen, som kan komme opp i over 10 kilometer, mesteren i høydeflyvning.

© Shutterstock

Stort sett er imidlertid disse høydene unntak. De fleste fugler holder seg vanligvis under 1500 meters høyde både når de jakter, og når de trekker.