Fugler høyt oppe på en blå himmel
© Shutterstock

Er det en grense for hvor høyt fugler kan fly?

Fuglene kan naturligvis bare fly i atmosfæren. Men hvor høyt ligger grensen egentlig?

I 1973 hadde et passasjerfly en mindre kollisjon med en fugl over Elfenbenskysten i Afrika. Etter landingen undersøkte man motoren og fant fem fjær som stammet fra Rüppells gribb, en vanlig art i Afrika. Det uvanlige var den store høyden som kollisjonen skjedde i. Flyet hadde nemlig befunnet seg i en høyde på litt over 12 000 meter, og det er den absolutt største høyden der man med sikkerhet har registrert en fugl. 12 000 meter er nær grensen, for i så stor høyde inneholder ikke luften særlig mye oksygen. Flyging er svært energi- og oksygenkrevende, men Rüppells gribb er en utmerket glideflyger og utnytter oppstigende luftstrømmer. Andre fugler kan også komme ganske høyt opp. Blant annet er flere arter blitt observert omkring toppen av Mount Everest.