Shutterstock
Æg, redde

Egg blir kjent med mors sang

Allerede i egget lærer fuglefostre å skille mellom sangen fra artsfeller og lyden av fremmede arter.

For flere tiår siden observerte atferdsbiologen Diane Colombelli-Négrel en høyst besynderlig atferd hos den lille australske spurvefuglen blåalvesmett:

Mens moren ruget på eggene, og det mest fornuftige burde være perfekt stillhet for ikke å tiltrekke seg rovdyr, valgte moren i stedet å synge for full hals.

Nå har forskere avslørt meningen med den tilsynelatende uhensiktsmessige atferden.

Alfesmutte, fugl, sang

Den lille spurvefuglen blåalvesmett er en av de artene som lærer ungene sine sang allerede før egget klekkes.

© Shutterstock

Forskere undersøkte egg fra en rekke ulike arter ved å måle pulsen hos fostret inne i egget. En synkende puls indikerer at fostret er oppmerksomt.

Når eggene ble utsatt for opptak av sin mors sang, falt pulsen. Det samme gjorde seg gjeldende ved sang fra artsfeller, men fremmed fuglesang hadde ingen effekt på hjerterytmen.

Konklusjonen er at ungene lærer lyden av moren å kjenne allerede inne i egget. Dermed kan de fra første dag utenfor egget både gjenkjenne sangen fra sin egen art og synge det spesielle «passordet» som forteller moren at ungen er hennes og ikke en snylter som har invadert reiret.

Hos mennesker er det kjent at fostret kan høre for eksempel stemmer og musikk før det kommer til verden, men at fugleunger i egget kan motta informasjonen, er overraskende for ornitologene.

Oppfatningen har hittil vært at læring hos fugleunger først begynner i det øyeblikket ungen hakker hull i skallet.