Derfor kan ikke emuen fly

Ved å studere emu-gener har forskerne kommet et skritt videre i forståelsen av hva som fører til misdannelser hos mennesker og andre dyr.

Emuens svake vinger utvikles i fostertilværelsen inne i egget.

© Shutterstock

Emuen, nasjonalfuglen i Australia, er en av de fugleartene som er ute av stand til å lette fra bakken.

Strutsen kan heller ikke fly, og høns kan bare så vidt lette fra bakken, men begge to har fullt utviklede vinger. Emuen har derimot nærmest forkrøplete vinger.

Tilfeldig evolusjon

Hittil har det likevel vært et mysterium hvorfor emuen har utviklet slike vinger. Nå mener forskere at det kan skyldes en tilfeldig mutasjon i noen få gener som med tiden har blitt en del av artens faste genetiske oppskrift.

De australske forskere fant et gen, Nkx2.5, som aktiveres under emuens fosterdannelse, og som ser ut til å føre til svake og underutviklede vinger. Genet finnes også i andre dyrearter – blant annet mennesket.

– Det er veldig spennende fordi dette ikke tidligere er koblet til utvikling av lemmer, forteller utviklingsbiolog Craig Smith.

– Det er godt kjent som en regulator av hjertets utvikling og har mutert hos noen barn født med hjertedefekter. Genet er kanskje også relevant for utviklingen av lemmer hos mennesker og kan være involvert i noen medfødte misdannelser som har vært uforklarlige, fortsetter han.

Kyllingfoster fikk bittesmå vinger

For at være sikre på at genet virkelig hadde innflytelse på fosterutvikling, fremprovoserte forskerne aktiviteten av Nkx2.5 i et kyllingfoster. Det viste seg at kyllinger med et aktivt gen utviklet misdannede vinger.

Neste skritt for forskerne er å forsøke å bremse genet i emu-fostre for at se om de deretter utvikler normale vinger.