Fugler

Fugler stammer fra dinosaurene

Fugler er himmelens dinosaurer

Fugler har en helt spesiell opprinnelse. Man skulle ikke tro det, men verdens fugler nedstammer faktisk fra en art av rovdinosaur kalt Archosaurus. Forskere har derfor også funnet fram til at den fryktinngytende T-rex har en proteinstruktur som er mer lik den hos kyllinger enn den hos nålevende øgler. Fugler utviklet seg til sin nåværende form gjennom millioner av år. Utviklingen skjedde gradvis og startet med tobeint gange. Deretter kom utviklingen av fjær, vinger, nebb og kraftig brystmuskulatur som muliggjorde flyvning. En stor anatomisk likhet mellom fugler og dinosaurer finnes i hofteskålen. Dinosaurene utviklet en spesiell hofteskål med et hull i som lot dem å gå oppreist og være aktive i lengre tid enn andre reptiler. Den hofteskålen er en hjørnestein i klassifikasjonen av dinosaurer, og dagens fugler har den fortsatt i dag. Utforsk artikkelarkivet vårt og les mye mer om fugler.

Hvordan flyr fugler?

For å fly kreves det lav vekt, lav luftmotstand og mulighetene for å oppnå et løft og sikre framdrift. Fuglers kropper oppfyller disse kravene ved blant annet å ha vinger, sterke brystmuskler, strømlinjeformede kropper og lette, hule knokler.

De fleste fugler har kurvede vinger som sørger for at luft beveger seg raskere over vingen, mens det motsatte gjør seg gjeldende for undersiden, som derfor skaper et løftende trykk på vingene.

Når fugler først er i luften, blir flyvningen vedlikeholdt en aktiv eller passiv flyvning.

Ved aktiv flyvning bruker fugler brystmusklene til å vedlikeholde flyvningen gjennom muskelkraft.

Ved passiv flyvning vinkler fugler vingene sine på en måte som sørger for konstant løft gjennom luftstrømmer.

Det er ikke alle fugler som kan fly. Enkelte arter som for eksempel strutsen er for tunge til å kunne fly, fordi brystmusklene ikke er sterke nok.

Mange av de fuglene som ikke kan fly, stammer fra øyer der de ikke har vært i fare for rovdyr.

© Fuglenes kropper er designet til å fly

Fugler kan lage verktøy

Det er omkring 9000-11 000 ulike fuglearter i verden og flere av dem har enestående evner.

Skjellgribb er den fuglen i verden som kan fly høyest. Gribber flyr generelt veldig høyt for å kunne få øye på åtsler, men skjellgribben har blitt observert i en høyde på 11 300 meter, noe som ligger tett på den høyden de fleste rutefly bruker.

Ravner og kråker flyr i mye lavere luftlag. Til gjengjeld hører de til noen av dyrerikets mest intelligente skapninger. Ravner kan for eksempel lage verktøy og løse komplekse problemer. Det har også noen av de største hjernene i fugleriket.

En annen usedvanlig fugl er papegøyen. Den gjennomsnittlige levetiden for en ara-papegøye er om lag 50 år, men de kan bli helt opptil 90 år gamle. I tillegg til alderen er papegøyer kjent for å kunne etterligne menneskelig språk.

Verdens største fugl er strutsen, med en høyde på 2,10 meter og en matchvekt på omkring 156 kilo. I den motsatte enden er bikolibrien som verdens minste fugl. Hunnene er de «største» av bikolibriene og har en gjennomsnittlig vekt på 2,6 gram og en lengde på omkring 6 centimeter.

Fugler – Ravner sitter på en trestubbe

© Shutterstock
Side 1 / 4