Shutterstock
Kat

Forskere: Erfarne katteeiere håndterer kattene sine feil

Ny studie viser at mange personer som har erfaring med katter, ofte ikke håndterer de små pelsdyrene optimalt i forhold til blant annet typen av berøringer.

Mange hundeeiere kan nikke gjenkjennende til at man nesten bare trenger å tenke på å sette seg i sofaen før vovsen hopper opp for å bli klødd på magen. Men det er ofte annerledes med katter. Faktisk en hel del annerledes, skriver forskere ved Nottingham Trent University i Ontario i Canada.

Det viser seg at mange erfarne katteeiere berører kattene sine på områder av kroppen der pelsdyrene faktisk ikke har lyst til å bli berørt. Og mange løfter kattene på en måte og på tidspunkt de ikke liker.

«Det er selvfølgelig individuelt fra katt til katt hvordan de vil interageres med. Men det finnes noen generelle retningslinjer for hvordan man får dyrene til å trives best mulig», forklarer Lauren Finka, forsker i dyrevelferd og atferd ved Nottingham Trent University.

120 frivillige

Konklusjonen stammer fra en studie som involverte 120 frivillige som alle skulle interagere med tre katter de ikke kjente fra før. Samtidig skulle forsøkspersonene fylle ut spørreskjemaer med data om sine egne personlighetstrekk og erfaring med katter.

Deretter ble forsøkspersonene oppfordret til å være sammen med kattene på en måte som de selv ville føle det naturlig hjemme.

Forskerne oppdaget at den gruppen av personer som beskrev seg selv som erfarne i forhold til katter, hadde en tilbøyelighet til å berøre kattene på halen, beina, ryggen og magen – områder der katter vanligvis ikke har lyst til å bli berørt. I stedet er kattenes foretrukne «kjæleområder» steder som ørene, kinnene og under haken – se en animasjon her.

Dessuten var de personene som beskrev seg selv som erfarne i forhold til katter, tilbøyelige til å gi de små pelsdyrene mindre frihet og egenkontroll under interaksjonene enn hva som ble vurdert optimalt i forhold til kattenes egne ønsker.

Til gjengjeld utviste personer med en mer formell, kattefaglig tilnærming større tilbøyelighet til å utvise en atferd som var i overensstemmelse med kattenes typiske ønsker. Og det gjaldt også de personene som beskrev seg selv som «behagelige» å være sammen med.

Les mer om studien her.