Shutterstock

Forbrytelser lønner seg i dyreriket

Maur kidnapper, fugler skremmer, og muslinger svindler. Det vrimler av oppfinnsomme dyr som bruker unike metoder til å sikre sin plass i næringskjeden.

Svindlere: Gjøkmallen lurer andre fisker til å ruge ut ungene sine

I Tanganyikasjøen i Sentral-Afrika lurer gjøkmallen seg til gratis barnepass hos en annen fisk, cikliden, som vi ser her. Når cikliden legger eggene sine, svømmer gjøkemallen raskt fram og legger sine egne egg samme sted. I forvirringen samler cikliden opp eggene til gjøkmallen og ruger dem ut i munnen.

Mark Deeble and Victoria Stone/Getty Images

Kidnappere: Maur bortfører unger fra andre familier gjør dem til slaver

Visse maurarter bruker snedige metoder til å utvide flokken: En dronning inntar en fremmed maurtue og dreper den lokale dronningen. Deretter venter den nye dronningen på at eggene i tuen klekkes ut, slik at ungene slutter til seg henne. Andre ganger bærer hun først eggene med seg hjem.

Mark Moffett/Getty Images

Smarte tyver: Fugl bruker falske alarmer til å stjele

I Kalahariørkenen har spurvefugler funnet et triks til å stjele mat fra surikater. Ved å avgi falske varselrop får fuglene surikatene til å tro at det er rovdyr på vei. Når surikatene har flyktet ned i hulene sine, kan spurvene stjele maten.

Jen Guyton/NaturePL

Identitetstyver: Musling lokker rovfisker med fiskelignende vev

En art av ferskvannsmuslinger som kalles lampsilis, danner vev i kanten av skallet som skal imitere små karpefisker. Vevet har både striper og øyne som ligner karper. Meningen med lokkematen er å få rovfisker til å bite hull i en pose med muslingens larver. Deretter strømmer larvene ut i fiskens munn og samler næring i gjellene.

JOEL SARTORE/National Geographic

Pushere: Bille invaderer maurkolonier ved å dele ut narkotika

Strumosusbillen klarer å innta maurkolonier, som egentlig er godt beskyttet. Den spiser eggene, og den legger sine egne egg. Årsaken er at billen skiller ut små dråper av et euforiserende stoff fra kjertler i bakenden og langs siden av kroppen, noe som gjør maurene avslappet.

Bert Hölldobler, Christina L. Kwapich, kevin L. Haight

Gjengmedlemmer: Territoriale maktkamper utløser drabelige oppgjør

Sebramanguster er ekstremt territoriale flokkdyr som er overraskende godt koordinert når de angriper. 20–30 av de små rovdyrene danner to frontlinjer overfor hverandre, som bølger fram og tilbake helt til møtet ender i blodige nærkamper.

Harry Marshall

Utpressing: Troster tvinger foreldre til å gi dem mer mat

Svarte og hvite skriketroster lever på savannen i det sørlige Afrika i små grupper i tett buskas. Her beveger ungene seg ofte ned på bakken, der de skriker opp og gjør seg sårbare overfor angrep. Studier har vist at ungene gjør seg sårbare for rovdyr for å presse de voksne til å gi dem mer mat.

Alex Thompson

Junkier: Sauer risikerer livet vet å forlate flokken

I den kanadiske delen av Rocky Mountains forlater sauer flokken for å oppsøke en spesiell type gulgrønn lav. Sauene skraper i den soppelignende laven med fortenner og horn for å oppnå en hallusinerende effekt. I noen tilfeller fortsetter sauene helt til tennene er slitt vekk.

Ed Reschke/Getty Images

Bedragere: Hunnaper lurer hanner til å ta seg av ungene

Keisertamariner føder ofte tvillinger, som allerede fra fødselen veier halvparten av morens kroppsvekt til sammen. Derfor sørger hunnene for å pare seg med 2–3 hanner i samme periode. Alle hjelper til med å ta seg av unge ungene siden ingen vet hvem som er faren.

M&G Therin-Weise/AGE/ImageSelect