FICG

Flodhester oversvømmer Colombia

Verdens største invasive dyreart er i voldsom frammarsj i Colombia. En liten gruppe afrikanske flodhester som har sluppet fri fra en dyrepark, kan på kort tid vokse til over 1400 dyr, viser nye prognoser.

Ny forskning viser at Magdalena-elven i Colombia risikerer å bli oversvømt av flodhester de kommende tiårene. Den invasive arten vil dermed spre seg utover de tettest befolkede områdene av landet.

Bestanden av flodhester stammer fra fire individer som narkobaronen Pablo Escobar innførte til sin egen private dyrepark på 1980-tallet.

Skilt langs elven Magdalena advarer om de farlige flodhestene.

© Ritzau Scanpix

Escobar ble drept i 1993, og de fleste av de eksotiske dyrene hans ble flyttet til andre dyreparker, men flodhestene slapp fri og fikk passe seg selv.

Og det har de gjort med stor suksess. På rekordtid har de tilpasset seg forholdene i Magdalena-elven, der de trives enda bedre enn slektningene sine hjemme i Afrika.

Har erobret 2000 kvadratkilometer

Flodhestene har spredt seg til et område på 2000 kvadratkilometer langs elven, og bestanden har vokst til omkring 80.

Nå advarer zoologer fra University of Quintana Roo i Mexico om at bestanden kan bli på over 1400 dyr i 2040 hvis ikke myndighetene griper inn.

©

Små forskjeller avgjør bestanden

Forskernes prognoser viser hvor vanskelig det er å kontrollere flodhestbestanden.

Gul kurve: Uten innsats går bestanden amok

Hvis ikke myndighetene gjør noe, stiger bestanden eksponentielt og når 1400 dyr i 2040.

Blå kurve: Et mindre inngrep utsetter veksten

Hvis myndighetene fjerner 20 dyr i året, vil bestanden først falle litt og deretter stige jevnt resten av århundret.

Rød kurve: Et større inngrep utrydder dyrene

Hvis myndighetene fjerner 30 dyr i året, vil bestanden dø ut allerede i løpet av det neste tiåret.

Så mange flodhester vil påvirke elvens økosystem massivt. Gjødselen fra dyrene kan ødelegge vannmiljøet og dermed fiskeriet, og dessuten er flodhester farlige dyr som hvert år dreper flere hundre mennesker i Afrika.

Fri for fiender og tørke

Det er flere årsakene til at flodhestenes antall vokser uhemmet i Colombia. I det nye miljøet har de ingen fiender, og de slipper også tørkeperiodene som holder bestanden nede i Afrika.

Colombias rovdyr, som jaguarer og de lokale krokodilleartene, er for små til å utgjøre en trussel mot flodhestenes unger.

© Shutterstock

Dessuten stammer Colombias bestand fra dyr i fangenskap, som blir tidligere kjønnsmodne enn Afrikas ville flodhester.

Forskernes beregninger viser at hvis bestanden skal holdes nede, er det nødvendig å skyte eller fjerne 20–30 dyr hvert eneste år.