Finnes det fremdeles villhester?

Hvordan vet vi om en hest er en ekte villhest? Finnes det ekte villhester igjen i verden?

© Photo by Mahir Uysal on Unsplash

Når vi snakker om ville dyr, er det vanlig å skjelne mellom forskjellige typer. Ville dyr i egentlig forstand er dyrearter som alltid har levd vilt. Såkalte forvillede dyr lever riktignok vilt i naturen, men det dreier seg om dyr som enten har levd i fangenskap tidligere, eller som nedstammer fra tamme dyr. Ut fra denne definisjonen er de afrikanske sebraene og de afrikanske og asiatiske villeslene de eneste hesteartene som fremdeles lever vilt. De amerikanske mustangene, hester som er berømte fra utallige westernfilmer, er i virkeligheten forvillede. Alle nedstammer fra de hestene som spanierne tok med seg til den nye verden på 1500-tallet. Den opprinnelige villhesten, som ble stamfaren til vår tids tamhester, er utdødd. Den levde i sin tid i Sør-Russland. Det nærmeste vi i dag kan komme en ekte villhest, når vi ser bort fra sebraer og villesler, er przewalskihesten, som er en underart av den opprinnelige villhesten. Przewalskihesten levde opprinnelig vilt i Sentral-Asia, men ble utryddet i naturen på begynnelsen av 1900-tallet. Det fantes likevel noen flokker i fangenskap, slik at arten ble bevart. De hestene som i dag lever vilt i Mongolia, er dyr som er oppdrettet i fangenskap og senere er blitt vennet til et liv i naturen. En annen art, de såkalte tarpanene, som i dag lever blant annet i Polen og Hviterussland, er tilbakeavlet fra tamhesten for å likne den opprinnelige villhesten så mye som mulig, men ingen kan si om resultatet er vellykket.