Finnes det ekte villhester?

Finnes det ennå hesteflokker som lever vilt i naturen?

Hester som alltid har levd fritt i naturen, finnes ikke mer. Men mange steder i verden er det viltlevende flokker, men dette er hester som nedstammer fra tamdyr. I biologisk sammenheng skiller man nemlig mellom ville og viltlevende dyr. Sistnevnte er enten bevisst satt ut i naturen eller er dyr som har flyktet fra sin tamdyrtilværelse. Dette gjelder også mustangene i Nord-Amerika, som for mange er uløselig knyttet til områdets kulturhistorie. De er imidlertid ingen naturlig del av det nordamerikanske dyrelivet, men ble innført til området på 1500-tallet av spanske kolonister og har siden på egen hånd klart å etablere seg i naturen.

Det nærmeste man i dag kommer virkelige villhester, er Przewalskis hest i Mongolia. Helt frem til begynnelsen av 1960-årene eksisterte det en villbestand av disse hestene i Sentral-Asia, men de ble utryddet av innbyggerne der. Men rasen levde videre i en rekke zoologiske hager og dyreparker verden rundt, og av disse har man alt opp en betydelig bestand. Siden starten av 1990-årene er mindre flokker av hesterasen satt ut i Mongolia. Przewalskis hest var følgelig borte fra naturen i bare cirka 30 år, men fordi alle de utsatte individene er født i fangenskap, er de i biologisk sammenheng ikke ekte villhester. Przewalskis hest ser ut til å klare seg bra og er tilsynelatende på vei mot et comeback. Tidligere var rasen utbredt over store deler av Asia og Europa, og kanskje er det den som er avbildet på hulemaleriene.