Finnes det dyrearter der fedrene passer ungene?

Er mennesket det eneste dyret som er i stand til å snu på kjønnsrollene?

Closeup av kiwi i naturen
© Shutterstock

Vanligvis er det hunnen – eller hannen og hunnen i fellesskap – som tar seg av ungene, men det finnes også dyr der hannen alene tar seg av de tunge byrdene. Hunnen må naturligvis også i dette tilfellet produsere de nødvendige eggcellene, men utover det kan faktisk hannene klare det meste. Hos sjøhestene er det for eksempel hannene som blir gravide. Etter paringen legger hunnen eggene i en spesiell rugepose som hannen har på buken. Der utvikler han noe som minner om en morkake, og svømmer så rundt med ungene til de er utviklet. Da føder han dem ved hjelp av voldsomme muskelsammentrekninger som likner veer, og presser opptil 1500 unger ut av rugeposen. De newzealandske kiviene legger kolossale egg som kan veie helt opptil 25 prosent av hunnens vekt. Etter en slik egglegging er det ikke rart at utruging og ungepass overlates helt og holdent til hannene. Det samme er tilfellet hos svømmesnipene, en liten gruppe vadefugler som lever høyt mot nord i de arktiske områdene. Der er kjønnsrolleskiftet gått enda lenger, idet det er hunnene som er de største og mest fargestrålende, mens hannene er betydelig mer uanselige. Hannen hos de søramerikanske silkeapene bærer ungene rundt hele tiden, unntatt når de skal die hunnen. Hunnens interesse for ungene forsvinner til og med fullstendig når de er avvent. Da er det på ny hannen som må overta. Helt til ungene har lært å spise fast føde og finne den selv, er det også hannen som tygger maten for dem.