Finnes det dyr som kan sove under vann, eller mens de flyr?

Jeg har ofte undret meg på hvordan vannpattedyr og fugler sover. Kan f.eks. selene sove under vann, og kan fuglene sove mens de er på vingene?

Tårnseiler flyr på blå himmel bakgrunn
© Shutterstock

Dyr som normalt lever under vann hele tiden, sover også under vann. Det gjelder f.eks. fiskene, som ofte inntar høyst merkelige stillinger når de sover. De fleste havdyr som puster inn luft, f.eks. hvaler og havskilpadder, sover i vannflaten, men det finnes også havpattedyr som er i stand til å sove under vann. Det gelder f.eks. selen, som kan sove helt neddykket. Den stiger bare opp til overflaten etter luft med jevne mellomrom uten å våkne. Men som oftest sover den helt i overflaten, bare med snuten eller den øverste delen av hodet over vannet. Det hører til sjeldenhetene at flygende dyr er i stand til å sove mens de er på vingene. Blant fuglene er tårnseileren den eneste arten som med sikkerhet greier dette kunststykket. Når mørket faller på, stiger flokken høyere og høyere opp i luften, og der ”legger” tårnseilerne seg til å sove. De strekker bare vingene ut fra kroppen og holder dem stille. Så begynner de å sveve langsomt i sikksakk ned mot bakken, nærmest som fallende blader. Nedstigningen tar noen minutter, men tårnseilerne våkner før de treffer bakken, trolig på grunn av trykk- eller temperaturforandringer. Så stiger de stille og rolig til værs igjen og tar seg en ny lur på samme måte. Tårnseileren har i den grad tilpasset seg livet i luften at den også er i stand til både å spise og pare seg mens den er på vingene.