Finnes det dyr med mer enn én hjerne?

Hjerne der høyre og venstre hjernehalvdel er delt i farger
© Shutterstock

Hos dyrene er det nervesystemets oppgave å innhente informasjon fra omgivelsene og kroppens indre, bearbeide den og få organismen til å reagere optimalt i alle situasjoner. De fleste dyr har store deler av nervecellene organisert i sentralnervesystemet, som består av en hjerne og en ryggmarg. Bare enkle dyr som maneter og sjøstjerner har nervecellene jevnt fordelt over hele kroppen. De mangler altså egentlig hjernen. Dyr med sentralnervesystem har likevel ofte små opphopninger av nerveceller utenfor sentralnervesystemet. Disse kalles ganglier og kan oppfattes som ”minihjerner” som har til oppgave å ivareta en lokal kontrollfunksjon i kroppen. Slik er det hos leddyrene, som har ganglier i alle kroppsdeler. Disse kan utføre oppgaver uavhengig av hva dyrets hjerne måtte mene om saken. Mennesker har også ganglier langs ryggraden der de i et slags selvstyrt system utfører lokale oppgaver i kroppen. Men å si at gangliene er små hjerner, stemmer ikke helt. De kontrolleres av dyrets hovedhjerne som har til oppgave å koordinere alt i organismen, slik at den kan fungere som en helhet. Derfor må man si at dyr bare har én hjerne, for ellers ville de kommet i dyp konflikt med seg selv.