Shutterstock
Hundemad hundefoder

Farlige bakterier koblet til bestemt type hundemat

Vil du unngå å bli syk? Da bør du passe på hva du gir hunden.

Det kan være fristende å gi hunden sin et fôr som er nærmere det man finner i naturen. Men forskere har nå funnet ut at at rått kjøtt medfører høyere risiko for antibiotikaresistente bakterier sammenlignet med tradisjonell hundemat.

Det er en studie ved universitetet i Bristol som har kastet lys over problemet. I den todelte studien deltok i alt 600 voksne hunder og 223 valper.
Eierne samlet inn avføringsprøver fra hundene som deretter ble undersøkt med tanke på livsstilsfaktorer, eiernes opplysninger om hundens miljø og nærværet av antibiotikaresistente e-colibakterier.

Studien viste at de hundene som fikk ubearbeidet kjøtt, hadde flere antibiotikaresistente e-colibakterier i avføringen enn hunder som levde av tradisjonell, tørket hundekost. Og disse bakteriene kan spre seg til hundeeierne.

Årsak til mange sykdommer

«E-coli finnes i tarmene hos alle dyr og mennesker. Men e-coli er samtidig årsak til mange sykdommer, også alvorlige», sier Matthew Avison, professor i molekylær bakteriologi og medforfatter av studien.

Forskerne oppfordrer hundeeiere som foretrekker å gi hunden rått kjøtt, til å være ekstra omhyggelige med hundehygienen og fjerning av etterlatenskaper.

«Dyr og mennesker deler bakterier. Hundeeiere bør opprettholde en god hygiene – og ved å ikke gi hunden rått kjøtt bidrar man til det», påpeker Kristen Reyher, professor i dyreepidemiologi ved dyrlegeutdanningen i Bristol i England.

Studien viste også at problemet var størst hos hunder på landsbygda. For hunder i byer var e-coli-risikoen mer variabel.