Eter krokodillen ungene sine?

Krokodillen er kjent som et blodtørstig rovdyr, og jeg har hørt at den til og med kan finne på å spise sine egne unger. Er det riktig?

Krokodiller ligger i solen ved vann
© Shutterstock

Stikk i strid med sitt bloddryppende rykte er krokodillen faktisk en omsorgsfull mor som forsvarer både egg og unger med stor energi. Når en hunnkrokodille skal legge egg, bygger hun først et reir eller graver et hull til eggene. Eggene blir dekket med jord og plantedeler. Hunnen ruger ikke på eggene selv, men lar solen og varmen fra de råtnende plantedelene sørge for utrugingen. Når ungene er ferdig utviklet – og det kan ta mange uker, avhengig av krokodillearten og temperaturen – begynner det å pipe høylytt inne i eggene. Pipingen, som kan høres opptil 15 meter fra reiret, tilkaller straks moren, som begynner å grave ut de fremdeles uutklekkede eggene av reiret. Noen ganger tar hun eggene i munnen og biter dem forsiktig i stykker, slik at ungene lettere kan komme ut. Når ungene har banet seg vei ut gjennom eggeskallet, plukker hun dem varsomt opp og bærer dem ut i nærmeste vann. De neste dagene vil ungene fortsatt støte frem de karakteristiske pipene med jevne mellomrom, og i denne perioden passer moren omhyggelig på dem. Men så skjer en drastisk endring i dyrenes atferd. Ungene piper ikke så ofte, og nå begynner moren å ignorere dem. I denne perioden sprer ungene seg som regel bort fra det området de ble klekket ut i. Det er nok best for dem, for fra nå av vil moren utelukkende oppfatte dem som lett tilgjengelige måltider. Morskjærligheten blir først vakt igjen når neste ungekull kommer ut av eggene.