Er ulver farlige?

Er ulver så farlige som man har fått inntrykk av, eller er det bare enda en myte?

Ulv er naturligvis farlig, men ikke mer enn et hvilket som helst annet stort rovdyr med skarpe tenner. En stor ulv kan veie bortimot 50 kilo, og tennene er sterke nok til å knekke knokler. Men den angrepslysten og blodtørsten som ulven tilskrives, har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Det er blitt fremsatt flere teorier om hvorfor ulven allikevel er blitt et av de mest forhatte dyrene i historien. En av dem går ut på at siden ulven spiser åtsler, var det en gang i tiden ikke helt uvanlig å se ulv fortære falne etter store slag. Det har utvilsomt vært hardt sårede, men fortsatt levende mennesker til stede, og det kan ha dannet grunnlaget for det fullstendig umotiverte hatet til ulven, som trives i beste velgående i dag. En annen teori foreslår at ulvens dårlige rykte har sitt utspring i den svært gamle troen på at mennesker kan forvandle seg til dyr, for eksempel varulv. Endelig er det naturligvis ulvens skremmende utseende og uhyggelige lyder som sikkert har nørt opp under noen menneskers frykt. Faktum er imidlertid at de utallige historiene om ulv, som uten den minste provokasjon har angrepet mennesker, eller som i samlet flokk til og med har overfalt hele landsbyer, ikke kan bekreftes. Antallet autentiske historier om ulveangrep på mennesker er veldig lavt.