Er hyenen i slekt med katten?

Hyener minner mest om hunder, men jeg har hørt at de faktisk er mer i slekt med katter. Er det riktig?

Hyeneflokk i konfrontasjon med en løve
© Shutterstock

Med sin korte, kraftige kropp, lange snute og kraftige kjever likner hyenen til forveksling en stor hund. Graver vi tilbake i dyrenes forhistorie, oppdager vi imidlertid et helt annet familieforhold. Vår tids landlevende rovdyr deles normalt inn i syv familier: hunder, bjørner, halvbjørner, mårdyr, katter, snikekatter og hyener. Ved hjelp av fossiler og moderne DNA-undersøkelser av nålevende arter har man kommet til at det for cirka 55 millioner år siden skjedde et avgjørende hopp i utviklingen hos den felles forfaderen til hele gruppen. Gruppen delte seg i to grener, og den ene av grenene ble senere opphav til henholdsvis hunder, bjørner, halvbjørner og mårdyr, mens den andre utviklet seg til de resterende rovdyrene på land, inklusive hyener og katter. Det er altså riktig at hyener er nærmere i slekt med katter enn med hunder. Hyenens og kattens veier skiltes først for 30 millioner år siden. At hyenene siden da er kommet til å likne mer på hundene enn på kattene, skyldes at de har utviklet seg til å fylle den samme nisjen i naturen som mange andre steder fylles av hunder, det vil si som utholdende langdistansejegere eller åtseletere. En slik livsform stiller ganske bestemte krav til kroppsbygning og fysikk, og derfor har hyenen etter hvert kommet til å likne hunden så mye at det kan være vanskelig å se forskjell.