Er elefanten en truet art?

Hvor truet er elefanten som art, og er bestanden økende eller minkende?

Truede dyrearter - elefant
© Shutterstock

Ved starten av 1800-tallet luntet det omtrent 27 millioner elefanter rundt på de endeløse afrikanske savannene. Bare 100 år senere var antallet nede i ca. fem millioner, og på slutten av 1900-tallet var det under en halv million igjen. Selv om krypskyting og elfenbensjakt sies å være årsaken, er sannheten mer fasettert. Befolkningsøkningen og den tekniske utviklingen har gjort det stadig vanskeligere for de store dyrene å finne fristeder. Savannen er blitt delt opp i tusenvis av åkerlapper, veier og landsbyer, og dette har ødelagt mange av elefantens naturlige levesteder. Likevel ser det ut til at omslaget er kommet for den afrikanske elefanten. Flere undersøkelser antyder at bestanden har økt siden tusenårsskiftet, og de mest optimistiske anslagene lyder nå på 650 000 elefanter. Det har fått den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN til å endre den afrikanske elefantens status fra truet til sårbar. I enkelte områder, særlig i det sørlige Afrika, er elefantflokkene blitt så store at de stadig oftere ødelegger bøndenes avlinger. Den indiske elefanten har også opplevd mange års tilbakegang, og det finnes nå ca. 50 000 dyr. Men kanskje er også denne utviklingen i ferd med å snu.