Er det virkelig sant at lemen begår selvmord?

På film og i tegneserier fremstiller man lemenet som et flokkdyr som kollektivt kaster seg i døden. Men stemmer det?

Lemmings dead on the road

Lemen er små hamsterlignende gnagere som finnes overalt i nord, fra høyereliggende strøk i Sør-Norge til Sibir og Nord-Canada. For det meste lever lemenet et upåaktet liv i den lave vegetasjonen, men plutselig kommer det et år da bestanden vokser eksplosivt, og små områder må plutselig betjene tusenvis av individer.

Med så mange dyr gjøres lemenets hverdag om til en intens kamp om å finne mat i konstant konkurranse og med kamper på liv og død mot altfor mange artsfeller.

Den enorme bestandsøkningen utløser omfattende vandringer for å finne mat. Lemenet gir seg i vei gjennom ulike landskaper, og kommer hordene til et vann, prøver de først å gå utenom. Hvis det ikke er mulig, vil de prøve å svømme over. Det koster naturligvis mange av dem livet, men langt fra mange nok til å holde liv i den seiglivede myten om at dyrene rett og slett velger det kollektive selvmassedrapet når forholdene blir for vanskelige.

Mytens opprinnelse ligger skjult i fortidens tåke, men stammer kanskje fra funn av et antall døde lemen ved bredden av en sjø eller en elv. Men en ting er sikker – Walt Disney Studios bidro en gang betydelig til å holde liv i den. I filmen ”White Wilderness” fra 1958 viste filmskaperne bilder av lemen som både hoppet og kastet seg utfor høye stup i panisk søk etter levesteder med bedre betingelser.

Dessverre var opptakene alt annet enn ekte. Dyrene ble i virkeligheten slengt ut over skrenter og stup av filmarbeiderne.

De fleste lemen som vandrer blir ofre for rovdyr, bl.a. snøugle og fjellrev, som oppfostrer dobbelt så mange unger i lemenår som ellers.

Disney slengte lemen utfor et stup

Walt Disney Studios gikk svært langt for å holde liv i myten om selvmordslysten blant lemen. I filmen ”White Wilderness” fra 1958 slengte innspillingsstaben flere lemen utfor et stup.