Er alt blod rødt?

Menneskets blod er jo rødt. Hvorfor er det det? Og gjelder det alle dyr?

Blue blood

Blodetvårt er rødt fordi det inneholder røde blodlegemer som er farget røde av proteinet hemoglobin. Det består av fire nesten like proteinkjeder, som hver enkelt inneholder en hemgruppe med et jernatom i midten. Hemoglobinets rolle er å frakte oksygen rundt i kroppen.

Hemoglobin med bundet oksygen kalles oksyhemoglobin. Det absorberer særlig lys med bølgelengder under 600 nm, det vil si blått og grønt lys. Bølgelengder mellom 600 og 700 nm absorberer det derimot ikke noe særlig. Disse bølgelengdene oppfatter vi som røde, og derfor fremstår hemoglobinet som rødt.

Alle vertebrater, det vil si dyr med ryggsøyle og skjelett, har rødt blod. Det gjelder altså pattedyr, fugler, reptiler og fisk. Blant invertebratene, altså dyr uten ryggsøyle, for eksempel blekkspruter og slanger, er det derimot flere som ikke har rødt blod. Det skyldes at de bruker noen andre proteiner enn hemoglobin til å frakte oksygen rundt i kroppen. En del av proteinene inneholder jern, men andre inneholder kobber, og kan kan derfor fremstå som rosa, grønne eller blå. Men mange invertebrater har rødt blod som inneholder hemoglobin.

Blodets farge er i få tilfeller betinget av noe annet enn proteiner. For eksempel har øgler i skinkeslekten Prasinohaema grønt blod fordi de har et uvanlig høyt innhold av galle i blodet.