Shutterstock
Hjerte

Er alle hjerter like?

Hvis alle dyr har et blodomløp, fungerer hjertene da også likt, eller har en fisk for eksempel et enklere hjerte enn en ape?

Alle hjerter har i bunn og grunn samme funksjon, men de er bygd opp på helt ulike måter – alt etter dyrets kropp og behov.

Et hjerte er kort fortalt en pumpe som sørger for at blodet strømmer rundt i kroppen, der det utveksler oksygen og næringsstoffer med organene samt fjerner avfallsstoffer.

Oppgaven kan løses på mange måter. Hos de mest primitive dyrene er hjertet for eksempel bare en fortykket blodåre som kan trekke seg sammen slik at blodet får en dytt gjennom kroppen.

Siden metoden ikke pumper blodet rundt særlig effektivt, har mange smådyr med denne typen hjerter mer enn ett.

Meitemark har for eksempel fem.

Daggmasksanatomi

Hjerter varierer etter dyreart og -størrelse. Meitemarken har for eksempel fem små og svake hjerter.

© Shutterstock

Hos mer avanserte dyr er hjertet en egen muskel som kan være delt i flere kamre, noe som øker effektiviteten.

Pattedyr, blant andre mennesker, har hjerter med fire kamre. Øverst sitter de to forkamrene, og nederst de to hovedkamrene. Til sammen sørger kamrene for å skille oksygenfattig og oksygenrikt blod.

På høyre side kommer oksygenfattig blod inn i hjertet og blir pumpet ut til lungene for å ta opp nytt oksygen. På venstre side kommer oksygenrikt blod fra lungene inn og blir pumpet ut til resten av kroppen.

Hjertene våre er mest avanserte

Pattedyr har flest hjertekamre, og i motsetning til hos fisk og krypdyr blir blodet vårt oksidert og renset i flere separate trinn.

Abe hjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

1. Pattedyr skiller blod

Hjertet vårt har fire kamre: to forkamre og to hovedkamre. Ett forkammer-hovedkammer-par mottar oksygenfattig blod (blått) og pumper det til lungene. Det andre paret pumper oksidert blod (rødt) ut i kroppen.

Krybdyrhjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

2. Krypdyr blander blod

Krypdyrhjerter består av tre kamre. Ett forkammer som mottar oksygenfattig blod (blått), ett forkammer som mottar oksygenrikt blod (rødt), og ett hovedkammer, som pumper en blanding (lilla) tilbake ut i kroppen.

Fisk hjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

3. Fisk utnytter gjeller

Hos fisk har hjertet to kamre: et forkammer, der oksygenfattig blod (blått) samles opp, og et hovedkammer, som pumper blodet ut til gjellene, der det blir tømt for CO2 og fylt med oksygen (rød).

Mens pattedyrhjertet skiller oksygenfattig og oksygenrikt blod, blir de to blandet i hjertet hos de fleste krypdyr. Krypdyrblod inneholder dessuten mindre oksygen enn pattedyrblod.

De enkleste hjertene blant virveldyrene finner vi hos fisk, som bare har to kamre: Et som samler opp oksygenfattig blod fra kroppen, og et som pumper blodet ut til gjellene, som tømmer blodet for CO2 og fyller det med oksygen.