J. L. Klein & M. L. Hubert/Biophoto & Shutterstock
Tiger og kat

En tiger i stuen

Etter 10 000 års vennskap med mennesket er katten fortsatt en blodtørstig jeger, viser forskning. Milliarder av dyr må bøte med livet, selv om matskålen er full.

En av naturens mest blodtørstige og effektive jegere bor i oppholdsrom, på soverom og i hager hos millioner av intetanende familier rundt om på kloden. Slik lyder konklusjonen på en rapport som biologer ved forskningsinstituttet Smithsonian i USA offentliggjorde i januar 2013. Den omfattende undersøkelsen viser at hvert eneste år dreper vanlige huskatter opp mot svimlende 20,7 milliarder små pattedyr og 3,7 ­milliarder fugler – bare i USA.

Tallene gjør katten til en av naturens mest blodtørstige drapsmaskiner og har sjokkert biologer over hele verden fordi tamkatter overhodet ikke trenger å drive jakt for å overleve.

Miljøaktivister har imidlertid lenge betraktet katten som et skadedyr, som på isolerte øyer til og med er en direkte trussel mot eksistensen til lokale dyrearter. For eksempel overlevde verken stormsvalen på Guadelupeøya i Mexico eller hawaiiriksen på Hawaii etter at katten ankom på 1800-tallet.

Ifølge miljøorganisasjoner har katten ansvaret for at rundt 33 dyrearter har dødd ut etter at den spredte seg til hele Jorden.

Tiger og kat
© J. L. Klein & M. L. Hubert/Biophoto & Shutterstock

1: Sniker seg innpå byttet

De fleste kattedyr sniker seg innpå byttet og overmanner det i et overraskelsesangrep. En tamkatt ved et fuglebrett bruker samme taktikk som en tiger og kan vente tålmodig i timevis på
øyeblikket der angrepet settes inn.

Årsaken til kattens blodige atferd er å finne i at det høyt elskede kjæledyret i store trekk har beholdt båndene til sin ville fortid og sitt opprinnelige jaktinstinkt.

Mens de fleste andre husdyr er blitt temmet for lengst – for eksempel har hunden helt brutt med arven fra den glupske ulven – kan bare et lite pip fra en fugl eller en svak lyd av musetrinn på sekunder vekke kattens urinstinkter og forvandle den til en slu jeger.

Kattens store trang til å drepe har som regel intet med sult å gjøre, for selv en velnært katt kan nedlegge flere hundre dyr årlig, selv om den nettopp tømte matskålen. En opptelling i den amerikanske delstaten Michigan viste for eksempel at en enkelt huskatt gjennomsnittlig tok livet av tre dyr hver dag i løpet av 18 måneder, selv om den fikk rikelig med mat.

Tiger unger leger
© Ardea & Nature PL

2: Leker med byttet

Alle kattedyr gir levende byttedyr til ungene sine for å lære dem å drepe. Tamkatter piner ofte mus og fugler uten å spise dem, og katteeiere finner ofte etterlatte trofédyr som katten har drept på instinkt.

Katten valgte oss til venn

Genetiske analyser har vist at alle raser av tamkatter stammer fra den afrikanske villkatten, som i dag lever nord i ­Afrika. Etter alt å dømme begynte vennskapet mellom mennesket og katten for rundt
10 000 år siden, da fortidens jegere og sankere begynte å dyrke ­jorden i Midt-østen. Lagrene av korn tiltrakk mus, og etter dem fulgte katten.

Ifølge de fleste eksperter valgte katten selv å bo i nærheten av mennesket – i motsetning til andre husdyr som ble tatt til fange. Bøndene var sannsynligvis glade for den lille og effektive musedreperen, men kattens egenrådige natur hind­ret mennesket i å velge spesielle egenskaper og fremavle pendanter til trofaste førerhunder, produktive melkekuer og sterke arbeidshester.

Tiger slikker sig ren
© Shutterstock

3: Vasker seg med tungen

Både store kattedyr og huskatter har ru ­tunger som er utstyrt med myke pigger. ­Tungen virker som en børste som fjerner skitt og løse hår når katten slikker seg på kroppen. Hårene samler seg i magesekken, og derfor hoster katter av og til opp hårballer.

Kjøtt sikrer kattens overlevelse

I tillegg til kattens egenrådige vesen har ­dyret også fysiske egenskaper som har gjort det umulig for mennesket å legge en demper på dyrets opprinnelige jakt­instinkt. Kattens fordøyelsessystem kan nemlig ikke danne enzymer som bryter ned planter, og er skapt for å bearbeide utelukkende kjøtt og ben.

Dyret er dessuten helt avhengig av aminosyren taurin, noe katten ikke danner selv. Hos mennesker og hos de fleste dyr blir taurin dannet i gallen, og stoffet bidrar til å holde blant annet hjerte, øyne, skjelett og sentralnervesystemet friskt.

Hvis katten blir hindret i å gå på jakt og ikke får nok taurin i kattematen, vil den mistrives og risikere å bli blind. På samme måte vil katten heller ikke kunne formere seg ordentlig uten bestemte proteiner og aminosyrer fra kjøtt.

Tiger bærer unge
©

4: Beskytter ungene

Hunnkatter er gode mødre og passer ungene i kullet. Både løver, tigre og tamkatter flytter på ungene med et grep i nakken for å hindre andre rovdyr i å drepe de ennå hjelpeløse ungene. Hos løver og tamkatter kan også andre hunner fra den nærmeste familien amme ungene.

Hvis katteieren ikke har sørget for å tilføre katten livsnødvendige næringsstoffer via fôret, er dyret blitt fysisk avhengig av å supplere måltidene med ferskt kjøtt fra jaktbyttedyr. Av samme grunn er det opprinnelige jaktinstinktet – som katten deler med de store nålevende kattedyrene – like intakt som det var for 10 000 år siden.

Supplert med klør som kan trekkes tilbake, smidighet, hurtighet og skarpe tenner er den kjælne katten en like suveren jeger som slektningene tigeren og løven. Selv giftige byttedyr, for eksempel slanger og skorpioner, har ikke en sjanse mot katten.

Tigere slås
© Shutterstock

5: Forsvarer territoriet

Mange kattedyr – også tamkatter – markerer territoriet sitt med små urinskvetter. Hvis to katter støter på hverandre, blåser de seg opp for å unngå en virkelig fysisk kontakt. Som oftest vil kattene hvese mens de skyter rygg og reiser hårene på ryggen for å virke større.

Selv om huskatten er en fininnstilt drapsmaskin, ligger skylden for at den har status som en global trussel mot mind­re dyr – som firfisler, fugler, ekorn og mus – hos mennesket. Vaksiner, fôr og beskyttelse gjør at bestanden av katter ikke holdes naturlig nede, og at antallet tamkatter bare i USA nå ligger på 84 millioner.

I tillegg kommer cirka 30 millioner hus­katter som enten har stukket av hjemmefra eller er blitt sluppet løs i det fri.

Iølge den amerikanske undersøkelsen fra Smithsonian utgjør katten i dag den største menneskeskapte trusselen mot pattedyr og fugler. Eksperter anslår at det dør flere dyr mellom tennene på katter enn av pesticider, trafikk og avskoging.

Tigere som kæler med hinanden
© Nature PL

6: Hilser ved å gni

Kattefamiliens medlemmer bruker følesansen til å hilse på hverandre og knytte sosiale bånd. Som regel blir duftkjertlene på haken og kinnene gnidd mot vennligsinnede artsfeller, mens kattene andre ganger dytter til hverandre og støter hodene vennlig mot hverandre.

Stresser fugler til døde

Også utenfor USA har kattens destruktive natur nå begynt å tiltrekke seg oppmerksomhet. I Storbritannia har forskere regnet ut at antallet katter har doblet seg i britiske byer siden 1965, mens bestanden av småfugler som spurver og stær har sunket drastisk i samme periode.

Noen byer har en kattebestand på omkring 1000 dyr pr. km² – en konsentrasjon av rovdyr som er fullstendig uhørt andre steder i naturen.

Ifølge en forskergruppe ved britiske University of Sheffield kan bare det at katten er til stede resultere i fugledød, selv om dyret ikke jakter aktivt på fuglene. Områder med katter blir forvandlet til stressende miljøer, der de forskremte fug­lene vil bruke energi på å flykte fra katter i stedet for på å fôre avkommet, mener forskerne.

I ekstreme tilfeller har fugle­bestander sunket med 95 prosent når det befant seg katter i området.

Tiger kradser i træ
© Shutterstock / Nature PL

7: Markerer territoriet

I naturen vil kattedyr klore på trær som er sentralt plassert i territoriet deres. Merkene i treet gir rivaler en idé om størrelsen og styrken på merkenes eier og kan dermed ofte hindre slåsskamper. Kattedyr vil ofte besøke samme tre, og av samme grunn klorer tamkatter ofte på det samme møbelet hvis de ikke får et klorebrett.

Konklusjonen er dårlig nytt for New Zealand der rundt halvparten av øynasjonens 1,7 millioner husstander holder minst én katt. Landets enestående dyreliv har vært herjet av katter siden 1800-
tallet, og flere særegne fuglearter som kokako, kaka og kiwi er nær ved å gi opp kampen og ende med å bli tilføyd på listen over de ni innfødte fugleartene som katten antas å allerede ha utryddet.

© Shutterstock

Les også:

Utviklingen har fått flere newzealandere til å snu ryggen til katten, og kampanjer som Cats to Go oppfordrer katteeiere til å sterilisere kjæledyrene sin og til å unngå å skaffe seg nye.

Lignende bevegelser finnes også i Tyskland, der blant annet komiteen mot fuglemord i Bonn taler for opplysningskampanjer rettet mot katteeiere. Håpet er å redusere bestanden av de to millioner tyske løskattene som hver dag lusker rundt i hager og parker som små tigre i forkledning.