Hvorfor har elgen en pung under halsen?

Elgen har en pung under halsen. Hva blir den brukt til?

Moose

Under halsen på elgen henger det en hårdekket hudflapp som kalles hakeskjegget. Det har egen blodforsyning og er ofte utstyrt med et vedheng som på unge elger kan bli 30 centimeter langt og henger som en pendel under halsen.

På eldre elger er vedhenget kortere eller helt fraværende, men til gjengjeld er hakeskjegget mer buskete og fyldig. Fordi hakeskjegget varierer med kjønn og alder, mener forskerne at elgene identifiserer hverandre på hakeskjeggets form. Unge elger av begge kjønn har omtrent samme kroppsstørrelse, og hakeskjegget kan på den måten gi et signal om kjønn og grad av modenhet.

Dessuten brukes kanskje hake-skjegget som duftspreder. Forskere har observert elgokser som i brunstperioden har påført urin på hakeskjegget – sannsynligvis for å spre duftstoffer og på den måten øke sjansene for å tiltrekke seg en hunn. Andre teorier hevder at hudflappen brukes til temperaturregulering, eller at den er en evolusjonær levning som slett ikke har noen funksjon lenger.