Kan edderkopper samarbeide?

Man ser aldri flere edderkopper i samme nett. Eksisterer det edderkopper som ikke er aggressive individualister?

Closeup av edderkopps øyne
© Shutterstock

Blant nesten 40 000 kjente edderkopparter vet biologene om drøyt 20 arter der hanner og hunner lever i store samfunn som kan omfatte flere tusen individer. Visse afrikanske og asiatiske medlemmer av slekten Stegodyphus lever harmonisk side om side i store tredimensjonale nett som kan være spunnet rundt et helt tre. Edderkoppene holder nettet ved like i fellesskap. De går sammen om å passe ungene og dele byttet som er fanget.

For ikke lenge siden oppdaget man dessuten en ny sosial art, Theridion nigroannulatum, i Ecuador i Sør-Amerika. Denne arten danner samfunn som kan ligne dem man finner hos sosiale insekter som bier, maur og termitter. Hunnene finnes i to forskjellige størrelser, noe som kan skyldes at det er et kastesystem i edderkoppsamfunnet og en form for arbeidsdeling som hos de sosiale insektene.

Noen edderkopparter kan også samarbeide på tvers av artsbarrierene; det finnes nemlig små edderkopper som lever av byttedyr som er blitt fanget i nettene til større edderkopparter. Det gjelder blant annet Argyrodes som lever i nettet til den mye større Nephilia. Den lille edderkoppen får lov til å ete de minste insektene som blir tatt og bidrar derved til å holde den store edderkoppens nett rent for smådyr den selv ikke gidder å sette til livs.

Les også om verdens kanskje mest ikoniske edderkopp: Den svarte enken.